Jääkuikka ja sen havainnot Suomen Lapissa

JÄÄKUIKKA (Gavia
adamsii, White-billed diver ) on kuikkalajeista suurin ja sen kellanvalkea nokka
näyttää ylöspäin suunnatulta. Ruumiin pituus on 84 cm, paino 5200 g.

Jääkuikka (WP Commons )

Jääkuikka pesii
mieluiten tundran makeavetisissä järvissä tai lammikoissa, mutta myös arktisilla
rannikoilla, joissa tai jokisuistoissa. Metsäpeitteistä ympäristöä laji
karttaa. Talvehtimisalueet ovat suojaisissa rannikkovesissä.

Kalat muodostavat
jääkuikkien pääravinnon, mutta myös vesien selkärangattomat eläimet kuten
äyriäiset ja nilviäiset kelpaavat myös. Kalat saalistetaan vedessä
takaa-ajamalla.

 

LEVINNEISYYS JA
RUNSAUS.
Jääkuikka pesii Euraasian ja Amerikan tundravyöhykkeellä heinäkuun 0º
ja +10ºC keskilämpökäyrien välissä, meitä lähinnä Kuolan niemimaalla Muurmannin
alueella, Kogluevilla, Vaigatshilla ja Novaja Zemljalla. Venäjän kannaksi
arvioidaan karkeasti 50–100 paria, Pohjanmerellä talvehtii luultavasti 100–200
lintua (EBCC). Norjasta ei ole varmoja pesimähavaintoja, mutta kahdesti
pyydyksistä on saatu lintu, jolla on ollut valmis muna munajohtimessa
(Gjershaug ym. 1994). Pohjois-Norjan rannikolla lajia tavataan kuitenkin
säännöllisesti pesimäajan ulkopuolella (Wikan & Frantzen 1984). Lapin
luonnonsuojelualueella lajia ei ole tavattu (Semenov-Tjan-Shanskij &
Giljazov 1991).

Jääkuikka on
holarktinen laji, joka pesii Jäämeren rannikolla aina 78. leveyspiirille asti
ja se talvehtii rannikkovesissä Tyynellä valtamerellä sekä Euroopassa Norjan
Atlantin pohjoisosissa Pohjois-Norjaa myöten. Talvella sen voi tavata etelässä
Japania myöten ( 35° N), mutta kuitenkin harvoin 50. leveyspiirin
eteläpuolella. Euroopassa laji talvehtii vielä melko säännöllisesti Skotlannin
rannikolla.

Kannan
suuruudesta on tähän asti ollut niukasti tietoa. Palearktisella alueella laji
on verraten runsas ainoastaan Koillis-Siperiassa. Pohjois-Amerikan populaatio
lienee melko vaatimaton. WI:n kannanarviot ovat Venäjä noin 5000 yksilöä ja
Pohjois-Amerikka noin 16,000 yksilöä. Euroopassa talvehtinee yli 300 yksilöä. Koska
laji pesii kaukana pohjoisessa, ihmistoiminta ei liene mainittavasti
vaikuttanut lajin kantoihin. Öljytuhot lienevät lajille suurin uhka; talvella uhkana
voivat lisäksi olla raskasmetallit ja kalanpyydykset.

Suomessa
jääkuikka on säännöllinen, mutta vähälukuinen läpimuuttaja sekä Suomenlahdella
että Pohjanlahdella. Meitä lähinnä laji pesii Kuolan niemimaalla. Euroopan
puoleisen Venäjän pesimäkanta on kuitenkin vain 50 – 100 paria. Ennen vuotta
1960 laji oli tavattu maassamme 21 kertaa (PLV, Solonen) painottuen
etelärannikolle. Vuoden 1982 loppuun mennessä maassamme oli tehty 140
jääkuikkahavaintoa. RK tarkasti jääkuikkahavainnot vuosina 1975 – 1985, jolloin
lintuja ilmoitettiin yhteensä 83 yksilöä, joiden lisäksi ilmoitettiin 25
jääkuikkaa/amerikanjääkuikkaa. Eniten lintuja nähtiin vuonna 1978 (16 lajilleen
määritettyä).

Birdlife
tietokannoista johdetut kanta-arviot ovat

Koko maapallon
kanta 24,000 yksilöä
Euroopan
talvikanta 500 yksilöä


ESIINTYMISHISTORIA
LAPISSA
. Ensimmäinen havainto jääkuikasta on 8.1.1902 Sallasta
(Sallanniemestä), jossa yksi yksilö saatiin elävänä kiinni (Weckman/Finnilä).
Seuraava havainto on 15.6.1949 (tarkka pvm epävarma) Simon Selkäkarista, josta
löytyi kuollut lintu. Tämän linnun räpylät ovat Kuopion museossa.

 Lapin sisämaassa jääkuikkia on tavattu yhteensä yhdeksän kertaa:

 

Salla 8.1.1902 1 yks.
Enontekiö   2 yks.
Inari   1 yks.
Kittilä, Pokka 15.12.1978 1 kuollut
Inari, Kasarinselkä 11.10.1979 1 kuollut
Inari, Sevettijärvi 7.11.1985 1 yks., vapautettu 10.11.
Inari, Kasarinselkä 20.10.1986 1 kuollut kalaverkkoon
Rovaniemi, Meltaus, Ulkunjärvi 2.6.1994 1 yks.
Utsjoki, Vuolit, Cuokkajavri 13.6.2005 1 yks.
     

 

Vuosina 1985 –
1989 tavattiin lisäksi Inarinjärvellä neljä varmistamatonta jääkuikkaa. Runsastuneesta
retkeilystä huolimatta eivät havaittujen jääkuikkien määrät ole Lapissa
nousseet viime vuosikymmeninä.

HAVAINNOT VÄRRIÖN LUONNONPUISTOSSA JA LÄHIALUEILLA. Lähin havainto on yllä mainittu varhainen Sallan havainto.

Värriön luonnonpuiston alueella jääkuikkaa ei ole havaittu

Advertisement
%d bloggaajaa tykkää tästä: