Birds of Varrio Nature Reserve and Finnish Lapland – related literature

Aholainen, A., Ruonakoski, A. Kreivi, I. & Mutanen, T. 2006:  Lapin linnut 2005. – Kokko 20: 4 – 37.

Cramp, S. & Simmons, K. E. L. (Eds) 1980. The Birds of the Western Palearctic. – Vol 2. Oxford University Press, 695 p.

del Hoyo, J., Elliott, A. & Sargatal, J. (Eds) 1992:  Handbook of the Birds of the World. Vol. 1. Ostrich to Ducks. – Lynx Edicions, Barcelona, 698 p.

del Hoyo, J., Elliott, A. & Sargatal, J. (Eds) 1994:  Handbook of the Birds of the World. Vol. 2. New World Vultures to Guineafowl. – Lynx Edicions, Barcelona, 638 p.

del Hoyo, J., Elliott, A. & Sargatal, J. (Eds) 1996:  Handbook of the Birds of the World. Vol. 3.  Hoatzin to Auks. Lynx Edicions, Barcelona, 821 p.

del Hoyo, J., Elliott, A. & Sargatal, J. (Eds) 1997:  Handbook of the Birds of the  World.  Vol. 4.  Sandgrouse to Cuckoos. – Lynx Edicions, Barcelona, 679 p.

del Hoyo, J., Elliott, A. & Sargatal, J. (Eds)  1999:  Handbook of the Birds of the World.  Vol. 5.  Barn Owls to Hummingbirds. – Lynx Edicions, Barcelona, 759 p.

del Hoyo, J., Elliott, A. & Sargatal, J. (Eds)  2001:  Handbook of the Birds of the World.  Vol. 6.  Mousebirds to Hornbills. – Lynx Edicions, Barcelona, 589 p.

del Hoyo, J., Elliott, A. & Sargatal, J. (Eds)  2002:  Handbook of the Birds of the World.  Vol. 7.  Jacamars to Woodpeckers. – Lynx Edicions, Barcelona, 613 p.

del Hoyo, J., Elliott, A. & Christie, D. (Eds) 2003:  Handbook of the Birds of the World.  Vol. 8.  Broadbills to Tapaculos. – Lynx Edicions, Barcelona, 845 p.

del Hoyo, J., Elliott, A. & Christie, D. (Eds) 2004:  Handbook of the Birds of the World.  Vol. 9.  Cotingas to Pipits. – Lynx Edicions, Barcelona, 863 p.

del Hoyo, J., Elliott, A. & Christie, D. (Eds) 2005:  Handbook of the Birds of the World.  Vol. 10.  Cuckoo-Shrikes to Thrushes.  – Lynx  Edicions, Bacelona, 895 p.

del Hoyo, J., Elliott, A. & Christie, D. (Eds) 2006:  Handbook of the Birds of the World.  Vol. 11.  Old World Flycathcers to Old World Warblers. – Lynx Edicions, Barcelona, 798 p.

del Hoyo, J., Elliott, A. & Christie, D. (Eds)  2007:  Handbook of the Bird of the World.  Vol. 12.  Picathartes to Tits and Chickadees.  – Lynx Edicions, Barcelona,  815 p.

Enwald, R. 1886. Ornitologiska anteckningar, gjorda i norra delen af finska naturhistoriska området. – Meddel. Soc. Fauna Flora Fennica 15: 1–23.

Finnilä, C. 1913. Ornitologiska iakttagelser under en resa inom Sodankylä Lappmark sommaren 1913. – Acta Soc. Fauna Flora Fennica 38: 1–54.

Finnilä, C. 1914. Studier över fågelfaunan i Salla Lappmark sommaren 1914. – Acta Soc. Fauna Flora Fennica 39: 1–73.

Franz, J. 1942: Ornithologische Winterbeobachtungen bei Alakurtti (NO-Finnland). – Ornis Fennica 19: 88–91.
Gjershaug, J. O., Thingstad, P. G., Eldøy, S. & Byrkjeland, S. (Eds.) 1994. Norsk fugleatlas. – Norsk Ornitologisk Forening, 551 p.

Hagemeier, W. J. M. & Blair, M. J. (Eds) 1997:  The EBCC Atlas of European Breeding Birds: Their Distribution and Abundance. – T & A D Pyoser, 903 p.

Hildén, M. & Järvinen, A. 1987: Lintuhavaintoja Kilpisjärveltä vuosina 1980 – 1987. – Lintumies 22: 151 – 154.

Hyytiä, K., Kellomäki, E. & Koistinen, J. 1983:  Suomen lintuatlas. – SLY:n lintutieto, 520 p.

Iso-Iivari, L. 1985: Birds of Inari Lapland (published observations).  Unpublished mimeo.

Jokimäki, J. 1992: Etelä- ja Keski-Lapin linnuston faunistinen katsaus 1983 – 89. – Kokko 12: 1 – 21.

Jokimäki, J. & Punnonen, P. 1985:  Faunistinen katsaus 1973 – 82. – Kokko 8: 60 – 83.

Järvinen, A. 1979:  Lintuhavaintoja Kilpisjärveltä vuosilta 1968 – 79. – Lintumies 14: 179 – 181.

Koskimies, P.  1993: Suomessa pesii 50 miljoonaa lintuparia. – Linnut 28 (2): 6 – 15.

Koskimies, P. 2005. Suomen lintuopas. – WSOY, 367 p.

Karhu, H. & Osmonen, O. 2009:  Inarin Lapin linnut. – Kokko 15: 3 – 126.

Lumiala, O. V. & Suomalainen, H. 1941. Piirteitä Pohjois-Sallan linnustosta. – Ann. Zool. Soc. Zool.–Bot. Fenn. Vanamo 8: 16–31.
Merikallio, E. 1921. Oulangan seudun ja Kaakkois-Kuolajärven linnusto. Etupäässä kesällä 1917 tehdyn tutkimusmatkan tulosten perusteella. – Acta Soc. Fauna Flora Fennica 48: 1–168.
Merikallio, E. 1958. Finnish birds. Their distribution and numbers. – Fauna Fennica 5: 1–181.

Muinonen, A. & Järvinen, A. 1994: Kilpisjärven lintuhavaintoja 1988 – 1993. – LInnut 29 : 12 – 14.

Nyberg, A. & Niemi, T. 1956. Tutkimuksia metsälintujen esiintymisestä eri metsätyypeillä Kauhavan, Töysän ja Kemijärven kunnissa. – Suomen Riista 11: 65–73.

Rahko, P. 2006: Lapin linnut 2000. – Kokko 20: 44 – 68.

Rahko, P. & Jokimäki, J. 1998:  Etelä- ja Keski-Lapin linnut 1990 – 1995. – Kokko 13: 4 – 32.

Rahko, P., Jokimäki, J. & Kaisanlahti-Jokimäki M.-L. 2001:  Etelä- ja Keski-Lapin linnut 1996 – 1999.  – Kokko 16 -34.

Rauhala, P. 1980:  Kemin – Tornion seudun linnusto. – Kemi, 172 p.

Rauhala, P. 1994:  Kemin – Tornion seudun linnusto 2.  Raahe, 280 p.

Saarl, L., Pulliainen E. & Hietajärvi, T. 1998:  Itä-Lapin linnut. –  Oulun yliopisto, 350 p.

Semenov-Tjan-Shanskij, O. I. & Giljazov, A. 1991. Birds of Lapland. – Nauka, 288 p.

Seppänen, H. 1999:  Kuusamon linnusto kautta aikojen. – Oulanka Reports 21, 249 p.

Solonen, T. 1985:  Suiomn linnusto. – SLY:n lintutieto, 280 p.

Suomalainen, P. 1952. Havaintoja Oulangan–Paanajärven seudun ja Kaakkois-Sallan linnustosta. – Ornis Fennica 29: 88–102.

Tucker, G. M. & Heath, M. 1994:  Birds in Europe: their conservation status. – BirdLife International, 600 p.

von Haartman, L., Hildén, O., Linkola, P., Suomalainen, P. & Tenovuo, R. 1963 – 1972:  Pohjolan linnut värikuvin I – II. – Otava, 1092 p.

Väisänen, R .A., Högmander, H., Björklund, H.,  Hänninen, L., Lammin-Soila, M., Lokki, J. & Rauste, V. 2006:  Maailman lintujen suomenkieliset nimet 2., uudistettu painos.  BirdLife Suomi, 363 p.

Väisänen, R. A., Lammi, E. & Koskimies, P. 1998. Muuttuva pesimälinnusto. – Otava, 567 p.
*****

Collected by Lennart Saari and Veli Pohjonen 8.4.2009, updated 8.4.2009.

Advertisement
%d bloggaajaa tykkää tästä: